MustardSeed.pro is de domeinnaam van de Stichting Mustardseed Communities in Nederland
Stichting Mustard Seed Communities
  Contact    Bestuur    Beleid    Doelstelling    Activiteiten    Verantwoording    Home  
  Jaarverslag 2015  
  Jaarverslag 2014  
  Jaarverslag 2013  
  Jaarverslag 2012  
  Jaarverslag 2011  
  Jaarverslag 2010  
  Jaarverslag 2009  
  Jaarverslag 2008  
  Jaarverslag 2007  
 
  NL - Jaarverslag 2009

Het bestuur:
In 2009 heeft het bestuur afscheid moeten nemen van Hester Gilhuis en Anne Blanksma. Hester kon haar werk in het ziekenhuis niet meer combineren met het werk voor de stichting. Anne was niet meer beschikbaar door een langdurig verblijf in het buitenland.
Gelukkig konden we een nieuw bestuurslid verwelkomen: Saskia Cornelisse. Zij zal zich bezig houden met het werven van sponsoren en Rianne assisteren bij besprekingen met aspirant vrijwilligers.
Er wordt nog gezocht naar nieuwe bestuursleden.

De samenstelling van het bestuur was aan het eind van 2009 als volgt:

Voorzitter: Manon Eijgenraam
Secretaris: Irene Samwel
Penningmeester: Cocky Eijgenraam
 
Vrijwilligers: Rianne Cornelisse
IT: Frans Eijgenraam
Sponsors: Saskia Cornelisse

Het bestuur heeft in 2009 vier maal vergaderd.

Vrijwilligers:
Via de website van Stichting GeefGratis, de pagina Dutch Friends van de website Mustard Seed Communities.com en ook via stichting Jongeren & Missie en het SIW (Stichting Internationale Werkkampen) komen regelmatig aanvragen voor vrijwilligers werk in Jamaica binnen.
Helaas leidt dit niet in alle gevallen tot daadwerkelijke uitzending naar Jamaica. Soms haken de aanmelders zelf af en soms moeten wij de aspirant vrijwilliger afwijzen na het gesprek dat met ze wordt gevoerd door twee bestuursleden. Rianne heeft bij het SIW een presentatie gegeven over de Mustard Seed Communities in Jamaica.

In 2009 is een persoon daadwerkelijk als vrijwilliger naar Jamaica geweest: Daisy Keeman, zij heeft werkervaring met daklozen. Daisy heeft twee maanden in Jamaica gewerkt en ondanks een vervelend auto-ongeluk heeft zij deze periode heel positief ervaren, wat wel tot uitdrukking komt in het feit dat zij met haar moeder is terug gegaan. Met twee personen wordt nog gesproken voor een periode in januari/februari.

IT:
De website van MSC was door de provider in de zomer van het net afgehaald om onduidelijke redenen. Het heeft Frans veel moeite gekost om de website weer op orde te krijgen.

Frans is in mei 2 weken naar Jamaica geweest. Hij heeft de diverse lokaties bezocht en waar nodig gewerkt aan de IT of andere werkzaamheden. Hij heeft ook gesproken met Father Gregory over de onderwerpen sponsoring, donaties en vrijwilligers.

OBS De Pijler:
Taco Bakker, een oud-vrijwilliger in Jamaica, is onderwijzer op de OBS De Pijler. In 2008 heeft de school de Mustard Seed voor vier jaar geadopteerd. In die vier jaar zal de school allerlei activiteiten ontplooien voor het inzamelen van donaties. De opbrengst in 2009 was €9.000.

Taco heeft ook bij het BOOR-Fonds een financiele ondersteuning aangevraagd. Het BOOR-Fonds steunt onderwijs projecten voor kinderen in de derde wereld. De maximale bijdrage is €12.500.

Moederdagactie Rotaract 't Westland:
Rotaract 't Westland (jongeren afdeling van de Rotary club) houdt ieder jaar een moederdag- actie die bestaat uit de verkoop van ontbijtmandjes voor moeders of anderen die het verdienen. De opbrengst van deze actie hebben ze gedoneerd aan de Mustard Seed voor besteding aan Mary's Child, het tehuis voor zwangere tienermeisjes. De opbrengst was €1000.

Mustard Seed Communities in Jamaica:
In de vergadering van 10-11-2009 heeft Sjaak Samwel, beleidsmedewerker in Jamaica, een verslag gegeven over de situatie in Jamaica. Hij heeft een toelichting gegeven over de herstel werkzaamheden op de diverse lokaties na de overstromingen en over de bouwactiviteiten die nog gaande zijn.

Financiën:
De belastingdienst heeft de ANBI-verklaring voor de stichting goedgekeurd.

Naar Jamaica zijn de volgende bedragen overgemaakt::
€9.000  voor onderwijs doeleinden
€13.486  algemene middelen
€1.242  STEP (school gehandicapten), schoolgeld voor TyTy
€2.850  Samwel's House (geadopteerd en gedoneerd door fam. Samwel)

Donaties:
€1.047.50  Jan van Gijn, pensionering
€1.000  moederdag actie
€9.000  OBS De Pijler
€300  kerstmarkt verkopen Unilever

 

 
 
 
MustardSeed.pro wordt gesponsord/onderhouden door Frans Eijgenraam (ESS) © 2007-2021