MustardSeed.pro is de domeinnaam van de Stichting Mustardseed Communities in Nederland
Stichting Mustard Seed Communities
  Contact    Bestuur    Beleid    Doelstelling    Activiteiten    Verantwoording    Home  
  Jaarverslag 2015  
  Jaarverslag 2014  
  Jaarverslag 2013  
  Jaarverslag 2012  
  Jaarverslag 2011  
  Jaarverslag 2010  
  Jaarverslag 2009  
  Jaarverslag 2008  
  Jaarverslag 2007  
 
  NL - Jaarverslag 2010
 
Het bestuur:
  Aan het eind van het jaar heeft het bestuur afscheid moeten nemen van Rianne en Saskia Cornelisse. Zij hadden het gevoel niet langer een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de stichting. Wij konden hen helaas niet overtuigen van het tegendeel. Hun taken worden voorlopig verdeeld over de rest van de bestuursleden. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden.

De samenstelling van het bestuur:
 
Voorzitter: Manon Eijgenraam
Secretaris: Irene Samwel
Penningmeester: Cocky Eijgenraam
IT: Frans Eijgenraam

 
Vrijwilligers:
 
Via de website van Stichting GeefGratis, de pagina Dutch Friends van de website Mustard Seed Communities.com en ook via stichting Jongeren & Missie en het SIW (Stichting Internationale Werkkampen) komen regelmatig aanvragen voor vrijwilligers werk in Jamaica binnen. Ook informeren oud-vrijwilligers direkt in Jamaica naar vrijwilligersplaatsen.
Helaas leidt dit niet in alle gevallen tot daadwerkelijke uitzending naar Jamaica.
Soms haken de aanmelders zelf af en soms moeten wij de aspirant vrijwilliger afwijzen na het gesprek dat met ze wordt gevoerd door twee bestuursleden.

In 2010 zijn Frances en Tooke voor twee maanden naar Jamaica geweest.
Frances, fysiotherapeut, was al reeds twee maal in Jamaica.
Tooke, ex-lerares, heeft mee geholpen in het schooltje.
 
IT:
  De website van MSC Jamaica is door de Amerikaanse afdeling van MSC ondergebracht bij een commercieel bedrijf in de VS. De pagina "Dutch Friends" blijft Frans wel beheren. De pagina is te vinden onder: Dutch Friends of MSC
De server voor de email is losgekoppeld van de website en wordt door Frans beheerd.

Frans is in juli 2 weken naar Jamaica geweest. Hij heeft de diverse lokaties bezocht en waar nodig gewerkt aan de IT (aanpassen van inventarisatieprogramma magazijnbeheerder) of andere werkzaamheden. Hij constateerde een vooruitgang in verzorging van de kinderen en een betere behuizing.

 
OBS De Pijler:
  Taco Bakker, een oud-vrijwilliger in Jamaica, is onderwijzer op de OBS De Pijler. In 2008 heeft de school de Mustard Seed voor twee jaar geadopteerd. In die twee jaar heeft de school allerlei activiteiten ontplooid voor het inzamelen van donaties. De opbrengst zal aangewend worden om kinderen die daarvoor in aanmerking komen naar STEP te laten gaan.

Taco heeft bij het BOOR-Fonds een financiele ondersteuning verkregen van €12.500.-. Het BOOR-Fonds steunt onderwijs projecten voor kinderen in de derde wereld.

Saskia heeft voor de school een korte film gemaakt met impressies van de projecten in Jamaica.

 
STEP:
  STEP is een school in Kingston (niet gelieerd aan MSC) voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Hier wordt actief gewerkt aan de verbetering van de kinderen. Ze blijven tot er geen progressie meer mogelijk is. We hebben nu twee kinderen op STEP; Tyrone van Sophie's Place, en Brandon van Mahoe Drive. De kosten per kind per jaar zijn ca €1200.-.
 
Financiën:
  De belastingdienst heeft de ANBI-verklaring voor de stichting goedgekeurd.

Naar Jamaica zijn de volgende bedragen overgemaakt:
   €2.500 voor onderwijs doeleinden
   €10.000 algemene middelen

 
Donaties:
 Buiten de vaste donaties zijn er eenmalige donaties gekomen:
€250 kerstactie De Pijler
€170 kerstmarkt verkopen Unilever
€587.50 opbrengst reanimatielessen
 
 
 
MustardSeed.pro wordt gesponsord/onderhouden door Frans Eijgenraam (ESS) © 2007-2021