MustardSeed.pro is de domeinnaam van de Stichting Mustardseed Communities in Nederland
Stichting Mustard Seed Communities
  Contact    Bestuur    Beleid    Doelstelling    Activiteiten    Verantwoording    Home  
  Jaarverslag 2015  
  Jaarverslag 2014  
  Jaarverslag 2013  
  Jaarverslag 2012  
  Jaarverslag 2011  
  Jaarverslag 2010  
  Jaarverslag 2009  
  Jaarverslag 2008  
  Jaarverslag 2007  
 
  NL - Jaarverslag 2008

De samenstelling van het bestuur:
In 2008 konden we een nieuw bestuurslid verwelkomen: Rianne Cornelisse. Zij was eerder als vrijwilliger naar Jamaica geweest gedurende tien weken. Rianne zal Hester assisteren bij het werven van vrijwilligers.
Door een langdurig verblijf in het buitenland kon Anne slechts bij twee vergaderingen aanwezig zijn, via mail kon hij zijn werkzaamheden uitvoeren.
Het bestuur van de Stichting Mustard Seed Communities Nederland was in 2008 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Manon Eijgenraam
Secretaris: Irene Samwel
Penningmeester: Cocky Eijgenraam
 
Vrijwilligers: Hester Gilhuis, Rianne Cornelisse
IT: Frans Eijgenraam
Sponsoren: Anne Blanksma

Het bestuur heeft zes keer vergaderd in 2008.

Stichting GeefGratis:
De Mustard Seed Communities is aangemeld bij de website van AlleGoededoelen.nl. Dit is een website waar goede doelen, die zijn aangemeld, gebruik kunnen maken van diverse gratis diensten van Stichting GeefGratis. Op deze site staat beschreven wat de Mustard Seed Communities is en wat de organisatie doet. Op deze site worden nieuwsberichten geplaatst. Ook staat er op deze site vermeld dat de organisatie op zoek is naar vrijwilligers. Op deze manier vinden veel potentiële vrijwilligers de organisatie.

Vrijwilligers:
Via de website AlleGoedeDoelen.nl en de vrijwilligersorganisaties Jongeren & Missie en het SIW (Stichting Internationale Werkkampen) zijn aanvragen binnen gekomen voor een vrijwilligersplek in Jamaica. De vrijwilligers krijgen nadat zij kenbaar hebben gemaakt dat zij geïnteresseerd zijn in een vrijwilligersplek een email waarin nuttige informatie staat. Tevens wordt er een inschrijfformulier meegestuurd. Hester nodigt de vrijwilliger, samen met nog een ander bestuurslid, uit voor een kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit gesprek beoordeelt Hester of de vrijwilliger geschikt is. Als dit een positief oordeel is, wordt het inschrijfformulier naar Jamaica gestuurd waar vervolgens wordt beslist of en wanneer de vrijwilliger kan komen. De vrijwilligers gaan voor minimaal vier weken naar Jamaica. In 2008 zijn er twee vrijwilligers door de Mustard Seed Communities afgewezen. Een aantal besloot zelf niet verder te gaan.
Er is een databestand gemaakt van allen die zich hebben aangemeld voor vrijwilligerswerk, deze is alleen toegankelijk voor de bestuursleden.

In 2008 zijn er drie vrijwilligers via de Mustard Seed Communities Nederland naar Jamaica gegaan. De vrijwilligers die een tijd in Jamaica gewerkt hebben zijn:
Frances van der Goot, fysiotherapeut, was al eerder naar Jamaica,
Rose Ramhiet, kinderverzorging
Zamaney Menzo, heeft van alles gedaan, ondanks dat zij met krukken liep
Met een aantal kandidaten wordt nog gesproken.

IT:
In 2008 heeft Frans tbv het e:mail verkeer een SPAM filter geplaatst.
De Nederlandse pagina van de MSC website (Dutch Friends) is aangepast en uitgebreid. Het jaarverslag is er opgezet en ook berichten over benefietconcert en zomerkamp met foto's.
Frans is in juli twee weken naar Jamaica geweest en heeft alle lokaties bezocht. Waar nodig heeft hij problemen mbt IT verholpen.

Zomerkamp-Xplore:
Rianne Cornelisse heeft in 2007 bij Xplore subsidie aangevraagd voor het organiseren van een zomerkamp in Jamaica. Xplore is een stichting die valt onder Buitenlandse Zaken. De subsidie die verleend wordt moet ten goede komen aan projecten in de derde wereld en de tien deelnemers moeten meewerken aan draagvlak versterkende activiteiten, dwz iedere deelnemer moet aan een minimum aantal personen een presentatie geven over het werk van de stichting en het doel van het zomerkamp. De verkregen subsidie bedroeg €20.000.
Rianne heeft samen met Hester het zomerkamp georganiseerd. Manon en Anne hebben mee geholpen bij de voorbereidende organisatie en het selecteren van de acht overige deelnemers.
In de zomer hebben tien enthousiaste mensen gedurende drie weken dertig kinderen van het Dare to Care huis in Spanish Town in een tentenkamp een geweldige tijd bezorgd. Deze kinderen zijn besmet met het HIV virus en een aantal heeft gedragsproblemen. De geplande activiteiten konden niet allemaal uitgevoerd worden, omdat het niveau van de kinderen niet toereikend was.

Benefietconcert:
In september 2008 heeft Marloes Nijenhuis voor de tweede keer een benefietconcert georganiseerd, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Mustard Seed Communities Nederland. De leden van het zomerkamp hebben op de avond een powerpoint presentatie gegeven over de stichting en het zomerkamp. Ze hebben ook de organisatie geholpen met allerlei werkzaamheden.

OBS De Pijler:
Taco Bakker, ex-vrijwilliger in Jamaica, is onderwijzer op de basisschool OBS De Pijler. Deze school heeft voor vier jaar de Mustard Seed geadopteerd. In deze vier jaar organiseert de school allerhande activiteiten om geld in te zamelen voor de stichting.

Container:
In juni is een grote container vervoerd per schip naar Jamaica. Hierin waren oa goederen voor het zomerkamp, rubberen tegels voor speelplaatsen voor de kinderen (op verzoek van Angela), tweede hands goederen voor de tehuizen en meubels voor Sjaak Samwel uit de inboedel van zijn overleden broer. De kosten voor het vervoer zijn verdeeld over het zomerkamp, de stichting en de familie Samwel.

Financiën:
De Mustard Seed Communities heeft €2500 betaald voor het vervoer van de container.

 

 
 
 
MustardSeed.pro wordt gesponsord/onderhouden door Frans Eijgenraam (ESS) © 2007-2021